Kubovy 4. narozeniny
800x600x24, 227 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1039.jpg