Kubovy 4. narozeniny
450x600x24, 137 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1040.jpg