Kubovy 4. narozeniny
450x600x24, 132 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1046.jpg