Kubovy 4. narozeniny
800x600x24, 221 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1049.jpg