Kubovy 4. narozeniny
800x600x24, 237 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1058.jpg