Kubovy 4. narozeniny
800x600x24, 220 KB, foto: (c) Jana Ducháčková
img_1062.jpg